יום שבת, 19 ביולי 2014

סדנאות אריגה בישראל

אריגה במקורות היהודיים
בפסוקי התורה ניתן למצוא הרבה התייחסות לתחום של אריגה. למשל, ישנם פסוקים בתורה המדברים על מלאכת המשכן, כמו כן כאשר בפרשת שלח לך מדובר על מצוות הטלת פתיל תכלת בציצית – הרי שמדובר במצווה מהתורה לארוג פתיל בצבע חלזון התכלת כחלק מפתילי הציצית (ואכן בדורנו חלק מהדתיים מטילים תכלת בציצית שלהם).

מקומות ללימוד אריגה בישראל
בישראל יש הרבה מקומות שמשלבים לימוד אריגה באווירה טבעית, תוך כדי דגש על יצירה בסגנון טבעי השומרת על איכות הסביבה.

פרטי התקשרות למקומות ללימוד אריגה
יונית קריסטל מיבנאל דוגלת בעבודה בשיטות המסורתיות טלפון 046708184

המחלבה הישנה במושב אומץ (צפונית-מזרחית לנתניה) משלבים הדרכה בתחום האריגה בשילוב עם תחום האקולוגיה, טלפון 0774404890


רחל מכפר כנא מלמדת קליעת סלים, טלפון 046516784