יום שלישי, 24 ביולי 2018

קורס להכשרת ממונה בטיחות אשקורסים   - הכשרת ממונה בטיחות אש
בדקנו  שלוש מכללות. לשתיהן יש קורסים קרובים של 8 מפגשים של ימים שלמים.

משלב -  - יש להם קורס בחיפה.

המרכז לבטיחות אש -
הקורס הקרוב מתחיל ב-4.1.2016
בימי שני מ-8:30 עד 16:00
בקיסריה (ליד תחנת הכוח).
עלות - 3,430 +מעמ

התעודה שהם מספקים היא תעודה שמספיקה בכדי להיות יועץ בטיחות, להמליץ על שימוש בחומרים מעכבי בעירה  ולעשות את כל מה שעושים ממוני בטיחות.המקום השלישי הוא כרמל בטיחות

מספקים תעודה של יועץ בטיחות אש. התעודה לא מפוקחת על ידי אף משרד.
יש אפשרות גם של עבודה כיועץ חיצוני.
הקורס לא מוגבל לקהל מסוים, אבל מתאים בעיקר לממוני בטיחות במפעלים.
במקרים כאלו מדובר על קורסים פנימיים של מכבי אש.