יום שלישי, 11 באוגוסט 2015

קורס תנועה ויציבה

נפתחות קבוצות חדשות בתחילת אוקטובר 2015

שיעורי תנועה בהנחיית נדב חייקין בנתור
השיעורים הינם חלק ממחקר הבוחן את ההשפעה של שיעורי תנועה, בדגש על "חכמת הגוף", על התפקוד המוטורי אצל אנשים בריאים בגילאי 35- 65

בקבוצות אלו, במהלך תהליך של שלושה חודשים, ננסה לבחון את ההשפעה של השתתפות בשיעורי תנועה לפי גישת ייחודית לתנועה יעילה עם דגש על "חכמת הגוף"  על התפקוד המוטורי של המשתתפים. לשם כך ,תופעל קבוצת התערבות על שלוש קבוצות של תלמידים שיגויסו למטרת המחקר. המשתתפים יבצעו מבדקים וכן ימלאו שאלונים המדווחים על איכות החיים.
הרציונל שעליו מבוסס קורס התנועה והיציבה  הוא בהנחה שהגברת המודעות לתנועות הגוף, תוך דגש על ביצוע פעולות תוך שיתוף מספר רב של מפרקים (הגדלת דרגות החופש בתנועה),ותיאום (סינרגיה) בין מספר רב של איברי גוף, מסייעת לקבלת תנועה יעילה ובריאה יותר.