יום חמישי, 21 במאי 2009

אימון זוגי - אימון למציאת בני זוג

המאמר יסקור דרכים וגישות לאימון זוגי ושיטות לאימון למציאת בני זוג

אימון זוגי הוא כלי להבנת עולמו של המתאמן ותחילת הדרך לשינוי. שיח ופרדיגמה הם מושגי יסוד בתחום אימון זוגי ו אימון לזוגות. בעזרתם אנו מנסים להבין את עולמו של האדם, את הכוחות שלו ומה עוצר בעדו מלהיות מאושר ולהיכנס לזוגיות.
השיח של תהליך אימון זוגי הוא קבוצה של היגדים הניתנת לפירוט ולפרקטיקה מוסדרת המשקפת מספר מסוים של היגדים. השיח אינו מתרגם מציאות לשפה, אלא הוא האופן בו תופסים את המציאות.
פוקו טוען שהיכולת להיכנס לקשר זוגי נעוצה ביכולת של המאומן לוותר על הנוחות בה הוא נמצא ועל תפיסות נפשיות בהן הוא תקוע. לא קל למצוא בן זוג.
פוקו משתמש במושג השיח והגדרתו, לשם בדיקה ביקורתית של תפיסותינו בדבר "מהי האמת", ומדבר על השילוב של יחסי כוח עם חיפוש ידע: "אין זה אפשרי שהכוח יופעל ללא ידע, אין זה אפשרי שהידע לא יוליד כוח" (Foucault 1980)"בייצור הידע יש גם משום תביעה לכוח. מבחינת פוקו, הצירוף "כוח/ידע" מדגיש באופן מדויק יותר את התלות ההדדית של שני היסודות הללו(מילס 2005: 95).
פוקו מדבר על ההשפעה החברתית, הכלכלית והתרבותית של יחסים בלתי-מאוזנים אלו בין קבוצות שונות באוכלוסיה. Foucault 1980))